Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-03-15

Dla bezpieczeństwa w rolnictwie

W ramach cyklicznych spotkań przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział w Złotowie i Ośrodków Doradztwa Rolniczego funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Złotowie w dniu 15 marca  2018 roku wygłosili prelekcje na temat bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Tym razem spotkanie zorganizowane było dla rolników z terenu gminy Lipka a przeprowadzone w obiekcie strażnicy OSP w Lipce. Funkcjonariusze poruszyli tematy okresu zimowego – głównie właściwe użytkowanie systemów grzewczych, objaśnili zagrożenia związane z procesami spalania paliwa stałego, płynnego i gazowego oraz przedstawili możliwości wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego. Zapoznano uczestników z możliwymi do zastosowania w domu zabezpieczeniami ochrony przeciwpożarowej typu autonomiczne czujki dymu, tlenku węgla, gazu. Wszystkim zgromadzonym rozdano materiały prewencyjne związane z poruszaną tematyką. Ponadto ze względu  na zbliżającą się wiosnę przybliżono negatywne skutki wynikające z bezmyślnego wypalania traw i różnego rodzaju zarośli.

Opracowanie/zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia st.sekc. Michał Falba

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl