Strona główna

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

 

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

 

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

  Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !   Konkurs - do wygrania czujka dymu lub czujka tlenku węgla   Klauzula informacyjna

KP PSP w Złotowie poszukuje 3 kandydatów do pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej.

Termin składania dokumentów wyznaczony jest na 16 listopada 2018 roku.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia (link)

  Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Aktualności
2017-05-18

Nagrody konkursu plastycznego z okazji 25-lecia PSP rozdan

 Rozdanie nagród odbyło się w  auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Stronę PSP w Złotowie reprezentował Komendant Powiatowy kpt. Jarosław Kołak wraz z funkcjonariuszami wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych. Przed przystąpieniem do uroczystego rozdania nagród Komendant Powiatowy w swojej wypowiedzi nawiązał do profesjonalnej służby strażaków, profesjonalnego sprzętu i 25-lecia PSP – motta przewodniego konkursu. A oto zwycięscy poszczególnych grup i kategorii wiekowych. Grupa I od 6 do 9 lat I miejsce – Hanna Mazur – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, II miejsce – Agata Czyż – Zespół Szkół Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie, III miejsce – Nikola Mazurek – Szkoła Podstawowa w Okonku, IV miejsce – Zuzanna Dragańska – Szkoła Podstawowa w Okonku, Wyróżnienie – Kasjan Kępiński – Zespół Szkól Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie. Grupa II od 10 do 13 lat I miejsce – Amelia Zaleska – Szkoła Podstawowa w Okonku, II miejsce – Paulina Przybył – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego  w Brzeźnicy, III miejsce – Kornelia Wadowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, IV miejsce – Dominik Augustyniak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, Wyróżnienie – Maksymilian Niemczyk – Zespół Szkól Katolickich im. św. Wojciecha  w Złotowie. Grupa III od 14 do 18 lat I miejsce – Julia Rakowska – Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie, II miejsce – Marta Muszyńska – Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie, III miejsce – Patrycja Thomas – Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie, IV miejsce – Julia Lis – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej, Wyróżnienie – Paulina Marchlewska – Zespół Szkól Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie. W grupie IV udział brali  uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych. I miejsce w tej grupie zajął Piotr Karczewski – Środowiskowa Grupa Wsparcia w Lędyczku.

Przyznano również wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu Oskara Kilara z Przedszkola Publicznego nr 4 w Złotowie, który przelewa swoje wyobrażenie o strażackiej profesji na papier w wieku 6 lat.

Fundatorem nagórd dla zywcięzców było Starostwo Powiatowe w Złotowie.

tekst/zamieścił st.asp. Wiebskowski Kazimierz

zdjęcia mł.bryg. Manikowski Tomasz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl