Strona główna

  APEL ŻNIWA 2018

 

  Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Aktualności
2017-05-18

Nagrody konkursu plastycznego z okazji 25-lecia PSP rozdan

 Rozdanie nagród odbyło się w  auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Stronę PSP w Złotowie reprezentował Komendant Powiatowy kpt. Jarosław Kołak wraz z funkcjonariuszami wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych. Przed przystąpieniem do uroczystego rozdania nagród Komendant Powiatowy w swojej wypowiedzi nawiązał do profesjonalnej służby strażaków, profesjonalnego sprzętu i 25-lecia PSP – motta przewodniego konkursu. A oto zwycięscy poszczególnych grup i kategorii wiekowych. Grupa I od 6 do 9 lat I miejsce – Hanna Mazur – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, II miejsce – Agata Czyż – Zespół Szkół Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie, III miejsce – Nikola Mazurek – Szkoła Podstawowa w Okonku, IV miejsce – Zuzanna Dragańska – Szkoła Podstawowa w Okonku, Wyróżnienie – Kasjan Kępiński – Zespół Szkól Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie. Grupa II od 10 do 13 lat I miejsce – Amelia Zaleska – Szkoła Podstawowa w Okonku, II miejsce – Paulina Przybył – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego  w Brzeźnicy, III miejsce – Kornelia Wadowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, IV miejsce – Dominik Augustyniak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, Wyróżnienie – Maksymilian Niemczyk – Zespół Szkól Katolickich im. św. Wojciecha  w Złotowie. Grupa III od 14 do 18 lat I miejsce – Julia Rakowska – Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie, II miejsce – Marta Muszyńska – Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie, III miejsce – Patrycja Thomas – Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Złotowie, IV miejsce – Julia Lis – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej, Wyróżnienie – Paulina Marchlewska – Zespół Szkól Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie. W grupie IV udział brali  uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych. I miejsce w tej grupie zajął Piotr Karczewski – Środowiskowa Grupa Wsparcia w Lędyczku.

Przyznano również wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu Oskara Kilara z Przedszkola Publicznego nr 4 w Złotowie, który przelewa swoje wyobrażenie o strażackiej profesji na papier w wieku 6 lat.

Fundatorem nagórd dla zywcięzców było Starostwo Powiatowe w Złotowie.

tekst/zamieścił st.asp. Wiebskowski Kazimierz

zdjęcia mł.bryg. Manikowski Tomasz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl