Strona główna


Aktualności
2019-03-29

Spotkanie z kominiarzami w ramach kampani "Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa"

Dnia 27 marca  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Złotowie odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej "Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa". 

Tematem spotkania z udziałem komendanta powiatowego PSP w Złotowie st. kpt. Jarosława Kołaka, strażaków KP PSP w Złotowie oraz kominiarzy Józefa i Mariusza Stuba, było podsumowanie sezonu jesienno-zimowego w zakresie powstałych zdarzeń w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w szczególności tych, w których stwierdzono występowanie tlenku węgla. Omówiono kwestie zwiane z podejściem mieszkańców powiatu złotowskiego w zakresie przeprowadzania przeglądów i czyszczeń przewodów kominowych, oraz nieprawidłowości dotyczące użytkowania przewodów kominowych, stwierdzonych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych, realizowanych przez funkcjonariuszy KP PSP w Złotowie.  

Podsumowano również akcje prewencji społecznej realizowanej przez strażaków złotowskiej komendy wśród społeczeństwa powiatu złotowskiego w szczególności akcje zwiane z dystrybucją wśród mieszkańców czujek tlenku węgla i czadu, oraz wpływu tych czujek na bezpieczeństwo, co miało wpływ na wczesne wykrycie występowania tlenku węgla i szybkie zaalarmowanie służb ratowniczych.

Opracowanie i foto: mł. bryg. Tomasz Manikowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl