Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-08-21

Narada operacyjna OSP

20 sierpnia 2019r. w Komendzie Powiatowej PSP odbyła się narada operacyjna z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego, z udziałem Naczelników i Dowódców OSP odpowiedzialnych za realizację działań ratowniczych. W trakcie narady przedstawione zastały podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działań gaśniczych m.in.  w trakcie pożarów upraw rolnych, również w kontekście zagrożeń dla pojazdów pożarniczych a także omówiono zasady organizacji łączności na potrzeby Kierującego działaniem Ratowniczym na poszczególnych poziomach dowodzenia. Podsumowaniem było przedstawienie spraw bieżących w zakresie dysponowania jednostek do zdarzeń, współpracy z innymi służbami oraz przedstawicielami mediów bezpośrednio  na miejscu działań. Przedstawiono także zakres zagrożeń dla strażaków w kontekście bezpośredniego narażenia na czynniki rakotwórcze w trakcie prowadzenia działań  oraz dostępne sposoby i metody zabezpieczeń z wykorzystaniem m.in. rękawiczek jednorazowych, półmasek filtrujących i innych rozwiązań organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia po zakończeniu akcji.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: st.asp. K. Wiebskowski, st. str. M. Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl