Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-10-24

Sezon grzewczy 2018/2019 - KOMUNIKAT

Strażacy powiatu złotowskiego przypominają i apelują – sezon grzewczy to zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. Pamiętajmy, iż jest to okres wzrostu ilości pożarów w naszych domach, mieszkaniach i innych dogrzewanych obiektach. Najczęściej powodowane jest to przez niewłaściwą eksploatację wszelkich urządzeń grzewczych w tym również elektrycznych i gazowych, stosowaniem niewłaściwego opału oraz zdarza się, że przyczynami są wady tych urządzeń. BĄDŹMY CZUJNI!!!

 Sezon grzewczy i związane z nim pożary przekładają się również na częste zatrucia naszych organizmów produktami spalania w tym tlenkiem węgla zwanym potocznie „cichym zabójcą”. Aby się tego ustrzec zamontujmy w naszych mieszkaniach odpowiednio do stosowanego systemu grzewczego czujki tlenku węgla, dymu, gazu a na wstępie zapoznajmy się i stosujmy rady według poniższych diagramów.

 

STRAŻACYPRZYPOMINAJĄ:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

STRAŻACY RADZĄ:

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca,

MOŻE BYĆ TO SYGNAŁ, że ulegasz zatruciu tlenkiem węgla.

Powyższe objawy wskazują do natychmiastowego przewietrzenia i opuszczenia mieszkania – rozważ wezwanie pomocy – odpowiednich służb. W chwili aktywacji czujki – wezwij służby ratownicze, ewakuuj się z obiektu wraz ze wszystkimi domownikami. W razie konieczności zasięgnij porady lekarskiej.

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złotowie i Urzędem Miasta Złotowa

ZAPRASZAJĄ

do dalszego udziału w konkursie,w którym do wygrania są czujki tlenku węgla i dymu.

Konkurs trwa do 10 grudnia 2018 roku włącznie.

 

Opracowanie/zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia/materiały: KG PSP i OSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl