Strona główna

  Bezpieczeństwo zimowych ferii

W związku z wznowieniem sezonu grzewczego, przypominamy o zagrożeniu zwiazanym z pozarem sadzy i zatruciem tlenkiem węgla tzw. "czadem".

Dla chętnych lista kominiarzy dostępnych w Powiecie Złotowskim:

Teren działania

Imię  nazwisko

Adres/telefon

Miasto i Gmina Złotów

Stuba Józef

Łobżenica Pl. Wolności 23a

tel. stacjonarny 0672860708

tel. komórkowy  698083655

 Gmina Krajenka

Witwicki Stanisław

Piła

tel. stacjonarny 0672124409,

tel. komórkowy 60820415(6)7

Gmina Tarnówka

Franc Bogdan

Plecemin

tel. stacjonarny 0672138267

Gmina Okonek, Jastrowie, Złotów

Tomczyk Tomasz

Okonek

tel. komórkowy 669505722

Gmina Złotów, Zakrzewo,

Szczepaniak Jan

Szczerbin

tel. stacjonarny 0672860927

tel. komórkowy 601477006

Gmina Łobżenica

Stuba Jan

Łobżenica ul. Łączna 1

tel. stacjonarny 0672860122

tel. komórkowy  692597866

 

 

  Uwaga Czad. Zadbaj o swoje kominy. break


Ćwiczenia
2017-09-09

ZŁOTÓW – ĆWICZENIA ZBIORNIK 2017

  W dniu 8 września 2017r. zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na terenie powiatu złotowskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające na terenie bazy Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w m. Jastrowie.  Główny cel ćwiczeń obejmował praktyczne przygotowanie Zakładu Dużego Ryzyka do realizacji scenariusza związanego z pożarem zbiornika z olejem napędowym o pojemności ok. 100 tysięcy litrów. Sprawdzeniu podlegały wewnętrzne procedury określające sposoby postępowania w tym ewakuację pracowników oraz przygotowanie terenu do wprowadzenia do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Do bezpośrednich ćwiczeń, związanych z realizacją założenia taktycznego związanego z ugaszeniem w/w zbiornika wyznaczone zostały siły i środki z jednostek OSP KSRG z terenu powiatu oraz siły złotowskiej Komendy PSP – łącznie zadysponowanych zostało osiem ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych typ GCBA wspartych pojazdami dowodzenia i kwatermistrzowskimi a także potencjałem zakładowym OLPP w postaci pojazdu GCBA, przewoźnego agregaty pompowego dużej wydajności oraz przewoźnymi działkami wodno-pianowymi.

W toku przeprowadzonych ćwiczeń doskonalono organizację działań na poziomie taktycznym w tym organizację sztabu, prowadzenie działań gaśniczych z wykorzystaniem DWP, organizację zaopatrzenia wodnego oraz łączności na potrzeby KDR.

Bezpośredni nadzór na prowadzonymi ćwiczeniami sprawował Komendant Powiatowy PSP kpt. Jarosław Kołak oraz z-ca Komendanta bryg. Leszek Wójcik, jako kierownik ćwiczeń.

Wśród obserwatorów byli m.in. przedstawiciele dyrekcji OLPP a także Pan Daniel Sztych v-ce starosta złotowski, jako Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, v-ce Burmistrz MiG Jastrowie Pan Jerzy Klimczak, Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu a bezpośrednia ocena merytoryczna należała do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, którzy w podsumowaniu odnieśli się do zrealizowanych ćwiczeń taktyczno-bojowych.

KO/KW

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl