Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2017-05-05

Dzień strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie

W dniu 5 maja 2017 roku o godzinie 10.00 na placu Komendy Powiatowej PSP w Złotowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji „Dnia Strażaka” i „25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej”. W złotowskim strażackim święcie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu  reprezentował Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego st. kpt. Marek Piekutowski.  

Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście w osobach:

 1. Pani Jadwiga Harbuzińska Turek - Przewodnicząca Rady Powiatu
 2. Pan Ryszard Goławski – Starosta Złotowski
 3. Pan Daniel Sztych – V-ce starosta
 4. st. bryg. w st. spocz. Piotr Pierzyński – były Komendant Powiatowy PSP w Złotowie
 5. st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Wójcik –  były Komendant Powiatowy PSP w Złotowie
 6. podinsp. Robert Chwedczyk – p.o. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Złotowie
 7. mjr. Dorota Wróbel – Dyrektor Aresztu Śledczego w Złotowie
 8. Pan Stefan Kitela – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
 9. Pan Jerzy Klimczak -Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
 10. Pan Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotów
 11. Pan Piotr Lach – Wójt Gminy Złotów
 12. Pan Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka
 13. Pan Przemysław Kurdzieko – Wójt Gminy Lipka
 14. Andrzej Martin - Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu
 15. Andrzej Kacprzak - Prezes ZOP ZOSP RP w Złotowie
 16. Piotr Muller - Prezes ZOMG ZOSP RP w Złotowie
 17. Przedstawiciele Lasów Państwowych Nadleśnictw powiatu złotowskiego
 18. Kierownik Zakładu Komunalnego w Zakrzewie – Edmund Kabatek
 19. Emeryci i renciści KP PSP w Złotowie

Po złożeniu stosownych meldunków wstępnych przez dowódcę uroczystości st.asp. Kazimierza Wiebskowskiego i przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego kpt. Jarosława Kołaka, minutą ciszy uczczono strażaków, którzy w minionym roku odeszli z szeregów na „wieczną służbę”. Następnie przystąpiono do wyróżnień, odznaczeń i podziękowań. Tę część uroczystości poprowadził mł. kpt. Krzysztof Olczak. Przyjęte i zatwierdzone zmierzenia wynikające z poleceń służbowych, rozkazów personalnych i mianowań przebiegały w następującej kolejności:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał: "Odznakę brązową  - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” st. ogn. Ryszardowi Kondasowi i st. ogn. Bogdanowi Jaszczykowi.

Wielkopolski  Komendant Wojewódzkiego PSP w Poznaniu awansował do stopnia młodszy ogniomistrz–st. sekc. Michała Urbańskiego, do stopnia starszy sekcyjny–sekc. Michała Falbę, sekc. Karola Kajewskiego, sekc. Michała Krawczyka, sekc. Bartłomieja Krawczyka, do stopnia sekcyjny - st. str. Marcina Kwasigrocha.

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie na wyższe stanowisko służbowe mianowani zostali do stanowiska ratownika     sekc. Marcin Kwasigroch,starszego ratownika - st. sekc. Waldemar Szwałek, st. sekc. Bartłomiej Krawczyk, st. sekc. Michał Krawczyk, st. sekc. Karol Kajewski. Za wykonywanie powierzonych zadań służbowych w sposób wyróżniający Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu przyznał nagrody finansowe następującym funkcjonariuszom: mł. kpt. Piotrowi Manikowskiemu, mł. kpt. Łukaszowi Goździejewskiemu, natomisat Komendant Powiatowy PSP w Złotowie  przyznał nagrody finansowe  następującym funkcjonariuszom: mł. bryg. Tomaszowi Manikowskiemu, st. asp. Kazimierzowi Wiebskowskiemu, st. str. Piotrowi Żurek, st. ogn. Mirosławowi Ruta, asp. Dariuszowi Taras, st. sekc. Piotrowi Poczekajło. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP imGenerała Taczaka w Poznaniu  nadało „Medal srebrny za Zasługi dla Pożarnictwa”  st. sekc. Piotrowi Gapa, „Medal brązowy  za Zasługi dla Pożarnictwa”mł. ogn. Tomaszowi Dworzańskiemu.  

Starosta powiatu złotowskiego wyróżnił grawertonami z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej następujących strażaków: Bogdana Jaszczyka, Ryszarda Kondasa, Kazimierza Wiebskowskiego, Tomasza Cieślika, Henryka Maciejewskiego, Jacka  Baranowskiego, Leszka Wójcika, Krzysztofa Olczaka, Tomasza Manikowskiego, Sławomira Pasisz, Dariusza Taras, Mirosława Ruta, Piotra Kachnowicz, Marię Gniot, Arkadiusza Mielke.

Z okazji Dnia Strażaka na ręce Komendanta Powiatowego PSP wpłynęły życzenia od: Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka, Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Leszka Suskiego, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu  mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, Posła do parlamentu europejskiego Pana Andrzeja Grzyba, Dziekana Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr Aliny Skorb-Gały.

 

 

Elementem uzupełniającym wydarzenie w KP PSP w Złotowie była Orkiestra Dęta OSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl