Strona główna


Aktualności
2019-04-12

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP - zakończone

W dniach od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019r. Komenda Powiatowa PSP w Złotowie przeprowadziła kolejny kurs podstawowy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych ubiegających się o możliwość bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Kandydaci  byli zobowiązani zaliczyć wymagany zakres pożarniczej wiedzy teoretycznej, testy w komorze dymowej oraz cały szereg ćwiczeń praktycznych.  Blok praktyczny obejmował przyswojenie umiejętności obsługi i wykorzystania sprzętu ratowniczego oraz realizacji podstawowych założeń taktycznych podejmowanych podczas działań interwencyjnych a także podstawowe elementy musztry strażackiej. Łącznie kurs podstawowy ukończyło 37 osób, co stanowi kolejne wzmocnienie potencjału w jednostkach OSP na terenie powiatu. Podczas zajęć szkoleniowych dało się zaobserwować iż uczestnicy kursu to osoby którym w sposób szczególny leży na sercu potrzeba niesienia pomocy na jak najwyższym profesjonalnym poziomie ratowniczej taktyki.

Kadra szkoleniowa Komendy Powiatowej PSP w Złotowie składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom kursu, jednocześnie dziękując za wykazane zaangażowanie, wytrwałość i zdyscyplinowanie podczas realizacji zajęć szkoleniowych.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl