Strona główna


Aktualności
2019-03-01

Narada roczna - sprawozdanie z działalności KP PSP w Złotowie za 2018 rok

01.03.2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie KP PSP w Złotowie, podsumowano stan bezpieczeństwa na obszarze chronionym oraz realizację zadań przez komendę powiatową i jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w 2018 roku, a także oficjalnie włączono do podziału bojowego samochód GCBA 9,2/32 Volvo oraz przewoźny agregat prądotwórczy, pozyskane w ubiegłym roku przez KP PSP w Złotowie.

W naradzie uczestniczyli: wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Andrzej Bartkowiak, poseł na Sejm RP Marta Kubiak, poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, przedstawiciele wojewody wielkopolskiego oraz marszałka województwa wielopolskiego, komendanci powiatowi PSP w Pile i Czarnkowie, były komendant powiatowy PSP w Złotowie st. bryg w st. spocz. Zbigniew Wójcik, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie Andrzej Kacprzak, z-ca komendanta powiatowego Policji w Złotowie nadkom. Marcin Kowalski, przedstawiciel Dyrektora RDLP w Pile Michał Nowak, przedstawiciel administracji Lasów Państwowych z terenu powiatu Złotowskiego; Bartosz Standio, Wójtowie, Burmistrzowie, Komendanci/Prezesi Zarządów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz licznie zaproszeni goście.

Uroczystość odbyła się w sali narad budynku Komendy Powiatowej pod przewodnictwem komendanta powiatowego PSP w Złotowie st. kpt. Jarosława Kołaka, który na podstawie prezentacji multimedialnej zdał uczestnikom spotkania sprawozdanie z działalności za 2018 rok.  Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w 2018 roku, z którymi KP PSP współpracuje nie tylko pod względem czysto operacyjnym, szkoleniowym i doskonalenia zawodowego strażaków, ale także szeroko rozumianej prewencji społecznej wśród mieszkańców naszego powiatu.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrali posłowie na Sejm RP, wielkopolski komendant wojewódzki PSP, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie oraz Wójt Gminy Złotów. Następnie na ręce osób i instytucji wspierających zakup nowego pojazdu oraz pozostałych inwestycji w złotowskiej komendzie, złotowski komendant powiatowy PSP przekazał specjalne podziękowania w postaci okolicznościowych dyplomów.

Gratulacje w postaci dyplomów popłynęły również przez funkcyjnych do Ochotniczych Straży Pożarnych, które w ramach corocznych przeglądów technicznych zostały najwyżej ocenione przez Komisję Komendanta Powiatowego. Wyróżnienia za jesienne przeglądy techniczne otrzymały jednostki OSP z KSRG Blękwit, Święta, Krajenka, Okonek i Zakrzewo a spoza systemu jednostki OSP Augustowo-Głubczyn, Głomsk, Wersk i Pniewo.

Po zakończeniu narady na placu komendy, w obecności funkcjonariuszy KP PSP w Złotów i zaproszonych gości nastąpiło oficjalnie wprowadzenie do podziału bojowego samochódu GCBA 9,2/32 Volvo oraz przewoźnego agregatu prądotwórczego. Kluczyki i dokumenty pojazdu na ręce dowódcy JRG w Złotowie kpt. Jacka Baranowskiego oraz mł. ogn. Piotra Gapy, któremu powierzono obsługę pojazdu przekazał wielkopolski komendant wojewódzki w asyście poseł na Sejm RP p. Marty Kubiak oraz komendanta powiatowego PSP w Złotowie. Ceremonii poświęcenia sprzętu dokonał proboszcz parafii p.w. św. Rocha w Złotowie ks. Jacek Salwa. Następnie zmiana służbowa przeprowadziła pokaz pojazdu oraz wyposażenia a także oprowadziła gości po wyremontowanej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie.

 

 

Opracowanie: st. str. Maciej Palacz
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Manikowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl