Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator

Od 13 marca 2020 roku wznowiono kampanię informacyjną dotyczącą akcji prewencyjnej STOP POŻAROM TRAW.

Szczegóły kampanii znajdują się na dedykowanej stronie internetowej komendy głównej PSP www.stoppozaromtraw.pl

  STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-04-01

Rozpoznaie operacyjne Borucino

29.03.2019 roku funkcjonariusze pionu dowódczego KP PSP Złotów przeprowadzili rozpoznanie obiektów produkcyjnych przedsiębiorstwa uprawy pieczarek w Borucinie gm. Okonek.  Działania mające na celu zapoznanie się ze specyfiką potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na obiektach/terenach będących pod zarządem firmy tym razem prowadzone były w odniesieniu do infrastruktury kompostowni.  Uwaga strażaków skupiła się głównie na obszarze zwanym polem składowym tj. terenem przeznaczonym do magazynowania słomy przeznaczonej do produkcji podłoża pieczarek. W toku rozpoznania sprawdzono możliwości organizacji zaopatrzenia wodnego na potrzeby potencjalnych działań gaśniczych, zapoznano się z zakładową infrastrukturą przeciwpożarową, pozyskano wiedzę w zakresie możliwości wsparcia działań gaśniczych sprzętem będącym w posiadaniu przedsiębiorstwa.

 

Oracowanie: st str. Piotr Żurek

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl