Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-06-01

Doskonalenie zawodowe JRG m-c maj

W miesiącu maju strażacy z JRG Złotów prowadzili zajęcia samodoskonalące w następujących aspektach:

- Kwalifikowana pierwsza pomoc - doskonalono działania ratownicze w zakresie kpp w odniesieniu do osób podtopionych wyciągniętych z wody.

- Ratownictwo techniczne - doskonalenie w zakresie wykorzystania narzędzi hydraulicznych podczas wypadków komunikacyjnych oraz wykorzystanie podestu ratowniczego do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów ciężarowych.

- Ratownictwo chemiczno – ekologiczne - Charakterystyka i wykorzystanie sorbentów i neutralizatorów podczas działań ratowniczych.

- Ratownictwo wodne - współpraca z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi (WOPR. Policja) oraz specjalistycznymi grupami wodno-nurkowymi. Organizacja działań na akwenach ratownictwo wodne poziom podstawowy.

 -Ratownictwo wysokościowe - ratowanie poszkodowanych z wysokości ćwiczenia z wykorzystaniem SH 24.

- Rozpoznawanie zagrożeń - dokonano rozpoznania w zakresie sieci wodociągowej na terenie m. Złotowa oraz dostępności i przejezdności dróg osiedlowych dla pojazdów pożarniczych w przypadku konieczności prowadzenia działań ratowniczych.

- Taktyka działań gaśniczych - skuteczne metody odizolowania pomieszczenia objętego pożarem od ciągów komunikacyjnych w działaniach ratowniczych.

- Operowanie prądami wody . Zalety i wady stosowania prądów zwartych, rozproszonych i mgłowych.

- Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych - samochód specjalny SH – 24 parametry , obsługa, BHP podczas działań ratowniczych .

 

 

 

Opracowanie: kpt. Jacek Baranowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl