Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia

Manewry Medyczne Zakrzewo

W dniu 16.09.2017 w Zakrzewie w ramach doskonalenia zawodowego KSRG przeprowadzono „V Powiatowe Manewry w Ratownictwie Medycznym”. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia była miejscowa jednostka OSP Zakrzewo wraz z ZOG ZOSP RP w Zakrzewie przy współudziale KP PSP w Złotowie, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy w Zakrzewie. Poczynaniom uczestników szkolenia medycznego przypatrywali się osobiście Komendant Powiatowy PSP w Złotowie kpt. Jarosław Kołak wraz z zastępcą st. bryg. Leszkiem Wójcikiem, Sekretarz Powiatu Andrzej Ławniczak i Wójt Gminy Zakrzewo Henryk Dobrosielski. W manewrach wzięło udział łącznie dwanaście jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w tym dwie jednostki gościnnie z powiatów ościennych (OSP Wysoka i OSP Sypniewo).  JRG w ramach doskonalenia zawodowego do udziału w manewrach wystawiła dwa zastępy. Wszystkie przygotowane scenki zdarzeniowe wymagały od uczestników manewrów wielotorowego myślenia głównie w zakresie udzielania pomocy medycznej, zabezpieczenia terenu prowadzonych działań oraz topografii terenowej, gdyż przygotowane scenki rozlokowane były w miejscowości Zakrzewo i Drożyska. Motywy przewodnie to w głównej mierze wypadki, które dotyczyły: wybuchu petard wrzuconych do ogniska w czasie biwakowania, kłótnia rodzinna w gospodarstwie domowym z użyciem narzędzi typu widły, siekiera, upadek z wysokości w wąską przestrzeń obiektu budowlanego, wybuch pieca chlebowego w piekarni w wyniku, którego poparzeniu ulegli pracownicy oraz standardowo wypadek komunikacyjny z udziałem jednośladów. Ostatnim realizowanym epizodem było zdarzenie mnogie, do którego doszło w szkole w wyniku spożycia bliżej nieokreślonych środków odurzających, co przełożyło się na nieracjonalne zachowania się młodzieży i chwilowe utraty świadomości. Całość poczynań zastępów biorących udział w manewrach oceniali powołani powiatowi koordynatorzy ratownictwa medycznego z komend powiatowych z Czarnkowa, Chodzieży, Piły, Złotowa, grupa ratowników medycznych z Kalisza. W przebieg manewrów zaangażowany był również zespół ratownictwa medycznego szpitala powiatowego w Złotowie. Dzielna grupę pozorantów stanowiła zakrzewska młodzież oraz druhowie z OSP Batorowo. Całość manewrów wieńczyła wojskowa grochówka i rzeczowe podziękowania od głównego organizatora dla wszystkich uczestników zawodowego doskonalenia. Przekazano kołnierze ortopedyczne i najnowsze wydanie handbooka – pomocnika strażaka. Ze względu, iż były to już piąte manewry medyczne każda zaangażowana osoba otrzymała z rąk organizatora pamiątkową statuetkę.

KW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl