Strona główna

 

  "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"   Film promujący Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu   FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa PSP w Złotowie poszukuje 3 kandydatów do pełnienia służby.

Termin składania dokumentów wyznaczony jest na 30 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji w zakładce Ogłoszenia (link)

  Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Ćwiczenia

Manewry Medyczne Zakrzewo

W dniu 16.09.2017 w Zakrzewie w ramach doskonalenia zawodowego KSRG przeprowadzono „V Powiatowe Manewry w Ratownictwie Medycznym”. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia była miejscowa jednostka OSP Zakrzewo wraz z ZOG ZOSP RP w Zakrzewie przy współudziale KP PSP w Złotowie, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy w Zakrzewie. Poczynaniom uczestników szkolenia medycznego przypatrywali się osobiście Komendant Powiatowy PSP w Złotowie kpt. Jarosław Kołak wraz z zastępcą st. bryg. Leszkiem Wójcikiem, Sekretarz Powiatu Andrzej Ławniczak i Wójt Gminy Zakrzewo Henryk Dobrosielski. W manewrach wzięło udział łącznie dwanaście jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w tym dwie jednostki gościnnie z powiatów ościennych (OSP Wysoka i OSP Sypniewo).  JRG w ramach doskonalenia zawodowego do udziału w manewrach wystawiła dwa zastępy. Wszystkie przygotowane scenki zdarzeniowe wymagały od uczestników manewrów wielotorowego myślenia głównie w zakresie udzielania pomocy medycznej, zabezpieczenia terenu prowadzonych działań oraz topografii terenowej, gdyż przygotowane scenki rozlokowane były w miejscowości Zakrzewo i Drożyska. Motywy przewodnie to w głównej mierze wypadki, które dotyczyły: wybuchu petard wrzuconych do ogniska w czasie biwakowania, kłótnia rodzinna w gospodarstwie domowym z użyciem narzędzi typu widły, siekiera, upadek z wysokości w wąską przestrzeń obiektu budowlanego, wybuch pieca chlebowego w piekarni w wyniku, którego poparzeniu ulegli pracownicy oraz standardowo wypadek komunikacyjny z udziałem jednośladów. Ostatnim realizowanym epizodem było zdarzenie mnogie, do którego doszło w szkole w wyniku spożycia bliżej nieokreślonych środków odurzających, co przełożyło się na nieracjonalne zachowania się młodzieży i chwilowe utraty świadomości. Całość poczynań zastępów biorących udział w manewrach oceniali powołani powiatowi koordynatorzy ratownictwa medycznego z komend powiatowych z Czarnkowa, Chodzieży, Piły, Złotowa, grupa ratowników medycznych z Kalisza. W przebieg manewrów zaangażowany był również zespół ratownictwa medycznego szpitala powiatowego w Złotowie. Dzielna grupę pozorantów stanowiła zakrzewska młodzież oraz druhowie z OSP Batorowo. Całość manewrów wieńczyła wojskowa grochówka i rzeczowe podziękowania od głównego organizatora dla wszystkich uczestników zawodowego doskonalenia. Przekazano kołnierze ortopedyczne i najnowsze wydanie handbooka – pomocnika strażaka. Ze względu, iż były to już piąte manewry medyczne każda zaangażowana osoba otrzymała z rąk organizatora pamiątkową statuetkę.

KW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl