Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Jednostki OSP
2017-03-01

OSP Gmina Tarnówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnówce

Jednostka  w roku 2001 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zlokalizowana jest w miejscowości Tarnówka  przy ul. Zwycięstwa nr 2  Prezesem jest dh Grzybek Bartłomiej, Naczelnikiem dh Serwan Mateusz. Na wyposażeniu jednostki jest samochód gaśniczy GCBA Rt 6/32 MAN  oraz sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego. Jednostka w swej działalności podejmuje różne wyzwania. Ostatnim przedsięwzięciem jest powstały przy OSP  klub dawców szpiku kostnego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Osówce

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Tarnówka,  Prezesem jest dh Tomasz Liwcza , Naczelnikiem dh Dawid Jackowski. Na wyposażeniu jednostki samochód gaśniczy Star 266 GBA 2,5/16  posiadający podstawowy sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka aktualnie wykazuje duże zaangażowanie w zakresie poprawy wyszkolenia strażaków i doposażania w sprzęt specjalistyczny. W ciągu kilku lat przy bardzo dużym zaangażowaniu członków jednostki garaż i zaplecze socjalne uległo znacznemu przeobrażeniu, które pozwala dzisiaj na lepszą sprawniejszą realizację zadań operacyjnych i statutowych.


To już historia - star 266 przejęty z OSP Radawnica 

Aktualizacja 2018

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl