Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Jednostki OSP
2017-03-01

OSP Gmina Zakrzewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

Jednostka  w roku 1995 została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej nr 1. Prezesem jest dh Falaba Michał, Naczelnikiem dh Jerzy Gniot - Komendant Gminny ZOSP RP. Na wyposażeniu jednostki są trzy samochody ratowniczo-gaśnicze   Scania GCBA, Star L-70 GBA Rt 2,5/20  i Magirus 150 D GBA-2,5/16. Jednostka w pełnym zakresie przygotowana do realizacji zadań ratownictwa technicznego,wodnego i medycznego, w sposób prawidłowy realizuje zadania w zakresie powstałych zdarzeń na terenie gminy i powiatu . Jednostka odnosi duże sukcesy w zakresie rywalizacji na zawodach sportowo- pożarniczych trzykrotnie reprezentowała powiat na zawodach wojewódzkich w grupie A / mężczyźni/.Posiada również pełne zaplecze kuchenne z oddzielnym pomieszczeniem klimatyzowanym i pomieszczenia socjalno- magazynowe.W 2012 pozyskała najnowocześniejszy sprzęt hydrauliczny  z osprzętem do ratownictwa technicznego. Wyposażeni są w pełen sytsem alramowania.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Głomsku

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Zakrzewo.  Prezesem jest dh Szymon Tomke, Naczelnikiem dh Sylwester Gniazdowski. Jednostka aktualnie na wyposażeniu posiada od 22 08 2020 roku średni  samochód ratowniczo-gaśniczy MAN GBA Rt 4,1/24 wyposażony w podstawowy sprzęt do usuwania skutków powstałych pożarów, ratownictwa technicznego i medycznego z AED na wyposażeniu. W obiekcie strażnicy znajduje się świetlica, która wykorzystywana jest przez strażaków i mieszkańców miejscowości w celach kulturalno-oświatowych.Posiada również pełne zaplecze kuchenne i socjalne wraz z osobnym pomieszczeniem klimatyzowanym. Mieszkańcom i strażakom służy również wybudowana we własnym zakresie wiata integracyjna do organizacji różnego rodzaju uroczystości i imprez wiejskich.Dzisiejszy wygląd strażnicy można zawdzięczać w większości poświęceniu samych druhów z Głomska, wielu sympatykom i ludziom dobrej woli, którym w duszy gra czerwony kur. Strażacy jednostki intensywnie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez KP PSP w Złotowie. Dzięki wielu zabiegom i poświeceniu prywatnego czasu pojazd jednostki wyposażony jest optymalnie w sprzęt niezbędny do obsługi różnego rodzaju zdarzeń. Jednostka od kilku lat plasuje się na pierwszym miejscu podczas corocznych przegladów technicznych pojazdów i sprzętu silnikowego.  Z tegoż też powodu otrzymuje dużo wyróżnień od Komendanta Powiatowego PSP i Starosty. Pod koniec 2012 roku uruchomiła sytem powiadamiania alrmowego oparty na najnowocześniejszej metodzie na rynku. W 2015 roku doposażyła się w najnowszej generacji zasilany akumulatorowo sprzęt hydrauliczny do ratownictwa technicznego. W sierpniu 2020 roku nastąpił prawdziwy przełom w historii jednostki od tego momentu jednostka dysponuje nowym wozem bojowym marki MAN typu GBA-Rt, Pozyskany dzięki wielkiemu zaangarzowaniu członków jednostki samochód zastąpił wusłużonego prawie trzydziestoletniego Jelcza, co znacząco wpłynęło na poprawę sprawności operacyjnej Głomskiej OSP.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach

Jednostka  zlokalizowana jest na terenie gminy Zakrzewo.  Prezesem jest dh Ziółkowski, Naczelnikiem dh Galla Adam. Na wyposażeniu jednostki jest nowy (2017) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLM-8/8 Ford Transit posiadający sprzęt do podstawowych działań pomocniczych przy usuwaniu pożarów i zaopatrzenia wodnego. Obiekt strażnicy posiada zaplecze kulturalno-oświatowe dla społeczności miejscowości.Ostatnie lata to jubileusz jednostki a co zatym idzie dużo remontów i inwestycji w strażnicy oraz przyległym terenie. Obecnie 2018 to gruntowna modernizacja sali a następnie w miarę możliwości elewacja zewnętrzna całościowa obiektu.

Nowy pojazd z obsadą w trakcie ćwiczeń praktycznych na obiekcie


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kujaniu

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Zakrzewo,  Prezesem jest dh Stanisław Godlewski ,  Naczelnikiem dh. Krzystzof Tomasik. Na wyposażeniu samochód gaśniczy Star 200 GBAM-3/16 z coraz bogatszym sprzętem do realizacji różnego rodzaju zadań nie tylko gaśniczych w trakcie powstałych pożarów.  Obiekt strażnicy posiada zaplecze kulturalno- oświatowe, socjalne.Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Naczelnika i nowych, młodych druhów jednostka ta 2012 roku po kilkuletnich staraniach staneła na najwyższym stopniu klasyfikacji corocznych przegladów technicznych pojazdów i sprzętu silnikowego prowadzonego przez komisję KP PSP w Złotowie.

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w WERSKU

Jednostka  zlokalizowana jest na terenie gminy Zakrzewo.  Prezesem jest dh Edmund Kabattek,  Naczelnikiem dh Paweł Betański. Na wyposażeniu jednostki jest  samochód gaśniczy Ford Transit GLBM 0,3/8/2  posiadający sprzęt do podstawowych działań pomocniczych przy usuwaniu pożarów i wykonywania zaopatrzenia wodnego. Obiekt strażnicy posiada jeden boks garażowy i pełne zaplecze kulturalno-oświatowe dla strażaków i społeczeństwa  miejscowości.
 


 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl