Strona główna
break


Ćwiczenia
2019-09-26

Ćwiczenia w Szpitalu Powiatowym

24 września 2019r. zgodnie z rocznym harmonogramem, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na jednym z obiektów szpitala powiatowego w Złotowie. Tym razem zadaniem było przeprowadzenie ćwiczebnej akcji ratowniczej podczas pozorowanego pożaru. Realizowane założenie taktyczne miało na celu skontrolowanie sprawności prowadzenia ewakuacji z wybranego do ćwiczeń obiektu / zespół poradni specjalistycznych/. Realizacja założenia ćwiczebnego pozwoliła także na ocenę obiegu informacji i sposobu alarmowania przez służby dyżurne placówki. W toku działań doskonalono  bezpośrednie współdziałanie z jednostkami Straży Pożarnej, których zadaniem było m.in. wsparcie działań ewakuacyjnych oraz podjęcie akcji gaśniczej w celu lokalizacji i likwidacji pożaru. W trakcie działań, na szczeblu dowódczym, doskonalono dowodzenie pododdziałem, organizację łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym oraz poszczególne elementy związane z taktyką gaszenia pożarów wewnętrznych i obsługą sprzętu pożarniczego. Ćwiczenia obserwowali i nadzorowali osobiście komendant powiatowy PSP st.kpt. Jarosław Kołak wraz  z z-cą komendanta, dyrekcja szpitala powiatowego, przedstawiciele starostwa powiatowego w ramach zespołu zarządzania kryzysowego a w rolę pacjentów i poszkodowanych w zdarzeniu wcielili się uczniowie klasy mundurowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Do działań zadysponowane zostały zastępy z JRG Złotów oraz jednostki OSP Święta i OSP Kleszczyna.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjecia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl