Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia
2019-09-26

Ćwiczenia w Szpitalu Powiatowym

24 września 2019r. zgodnie z rocznym harmonogramem, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na jednym z obiektów szpitala powiatowego w Złotowie. Tym razem zadaniem było przeprowadzenie ćwiczebnej akcji ratowniczej podczas pozorowanego pożaru. Realizowane założenie taktyczne miało na celu skontrolowanie sprawności prowadzenia ewakuacji z wybranego do ćwiczeń obiektu / zespół poradni specjalistycznych/. Realizacja założenia ćwiczebnego pozwoliła także na ocenę obiegu informacji i sposobu alarmowania przez służby dyżurne placówki. W toku działań doskonalono  bezpośrednie współdziałanie z jednostkami Straży Pożarnej, których zadaniem było m.in. wsparcie działań ewakuacyjnych oraz podjęcie akcji gaśniczej w celu lokalizacji i likwidacji pożaru. W trakcie działań, na szczeblu dowódczym, doskonalono dowodzenie pododdziałem, organizację łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym oraz poszczególne elementy związane z taktyką gaszenia pożarów wewnętrznych i obsługą sprzętu pożarniczego. Ćwiczenia obserwowali i nadzorowali osobiście komendant powiatowy PSP st.kpt. Jarosław Kołak wraz  z z-cą komendanta, dyrekcja szpitala powiatowego, przedstawiciele starostwa powiatowego w ramach zespołu zarządzania kryzysowego a w rolę pacjentów i poszkodowanych w zdarzeniu wcielili się uczniowie klasy mundurowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Do działań zadysponowane zostały zastępy z JRG Złotów oraz jednostki OSP Święta i OSP Kleszczyna.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjecia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl