Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-11-04

Pluton ratowniczy w akcji

W dniu 4 listopada 2018r.w ramach realizowanego doskonalenia zawodowego oraz organizacji ćwiczeń zgrywających, zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie przeprowadzono ćwiczenia w ramach sformowanych pododdziałów Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (WOO) Państwowej Straży Pożarnej dla plutonu ratowniczego pn. „ZŁOTÓW” . Siły i środki plutonu ratowniczego  przeznaczone są m.in. do wsparcia działań ratowniczych na terenie sąsiadujących powiatów w przypadku wystąpienia sytuacji i zdarzeń mających charakter nietypowy, wykraczających ponad możliwości lokalnych sił ratowniczych.  Złotowski pluton ratowniczy w utworzony z  sił Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu powiatu, obejmujący łącznie trzy ciężkie samochody ratowniczo –gaśnicze wsparte podnośnikiem hydraulicznym SH-24 oraz komponentem dowodzenia. Zadaniem plutonu jest realizowanie szerokiego spektrum zadań ratowniczych w zakresie działań gaśniczych podczas likwidacji skutków pożarów, jak również samodzielną realizację zadań w zakresie usuwanie skutków anomalii pogodowych, udzielaniu pomocy medycznej wszystkim osobom poszkodowanym. Do realizacji w/w zadań przydzielono siły z jednostek OSP Lipka, OSP, Święta, OSP Zakrzewo oraz z JRG w Złotowie.  Założenie taktyczne dla plutonu mające na celu sprawdzenie skuteczności prowadzonych działań zrealizowano praktyczne na placu złotowskiej Komendy oraz nad akwenem wodnym jeziora Piaskowego w miejscowości Stawnica. Z przeprowadzonych ćwiczeń zostały wyciągnięte wnioski i doświadczenia praktyczne, które przyczynią się  do dalszego doskonalenia działań ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Jednocześnie należy nadmienić, że wsparcie kierowane z terenu powiatu złotowskiego  ma bezpośrednie odzwierciedlenie na terenie innych wielkopolskich powiatów, gdzie w ramach pomocy wzajemnej sformowane zostały i podlegają szkoleniu porównywalne siły i środki służb ratowniczych Straży Pożarnej, które pozostają  w gotowości do działań w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność wsparcia przylegających terenów.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia:KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl