Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-12-02

Pożegnanie ze służbą asp. sztab Tomasza Cieślika i asp. Dariusza Tarasa

29 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab. Tomasza Cieslika i st. asp. Darusza Tarasa, którzy to przeszli na zaopatrzenie emerytalne. Podczas uroczystości obecni byli Komendant Powiatowy PSP w Złotowie st. kpt. Jarosław Kołak z zastępcą bryg. Leszkiem Wójcikiem i koledzy z komendy.

Aspirant sztabowy Tomasz Cieślik przygodę z pożarnictwem rozpoczął we wrześniu 1992 roku od nauki w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 1 kwietnia 1994 roku jako funkcjonariusz pożarnictwa zaczął pełnić służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie na stanowisku dowódcy zastępu. W 1995 roku objął stanowisko młodszego inspektora. Pełniąc służbę w systemie ośmiogodzinnym nadzorował sprawy kadrowe. W następnych latach był mianowany  na stanowiska: inspektor, starszy inspektor i w 2008 roku został mianowany na stanowisko kierownika sekcji w Sekcji organizacyjno-kadrowej i archiwizacji.  W okresie pełnienia służby został wyróżniony licznymi oznaczeniami: brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” i brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Aspirant Dariusz Taras przygodę z pożarnictwem rozpoczął w październiku 1993 roku jako funkcjonariusz pożarnictwa w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie na stanowisku stażysty. W 1995 roku został mianowany na stanowisko młodszy ratownik w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Złotowie. W następnych latach był mianowany na stanowiska: ratownik, starszy ratownik, specjalista ratownik, starszy ratownik, a od 01 listopada 2011 rok objął stanowisko dowódcy zastępu. W okresie pełnienia służby został wyróżniony licznymi oznaczeniami: brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Koledzy  dali się poznać z dobrej strony jako funkcjonariusze zaangażowani w życie jednostki, wykonujący dobrze przydzielone zadania służbowe. 

Ponadto podczas uroczystości również wręczono akty mianowania dla Z-cy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Złotowie kpt. Krzysztofowi Olczakowi na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Złotowie, jak i również dowódcy zmiany JRG w Złotowie kpt. Przemysławowi Jasiłkowi na stanowisko Z-cy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Złotowie.

W dniu 4 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia decyzji personalnych, podczas której osobiście akt mianowania wręczył wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak.  

Infirmacja z uroczystego wręczenia aktu mianowania (link)

Serdecznie gratulujemy, a emerytom życzymy spełnienia wszelakich planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Opracował/zamieścił. bryg. Tomasz Manikowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl