Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-11-14

Spotkanie z Radnymi Komisji Bezpieczeństwa

08.11.2019 r. na świetlicy szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa przy Radzie Miasta Złotowa.

W spotkaniu z Radnymi udział wzięli komendant powiatowy PSP w Złotowie st. kpt. Jarosław Kołak wraz z zastępcą bryg. Leszkiem Wójcikiem, którzy przekazali bieżące informacje na temat bezpieczeństwa na terenie Miasta Złotowa oraz powiatu złotowskiego. Komendant przekazał także informacje dotyczące charakterystyki podejmowanych interwencji przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz bieżących działań, planów i inwestycji w złotowskiej komendzie.

Spotkanie było również okazją do zademonstrowania Radnym mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych budynku mieszkalnego, jako nowoczesnego narzędzia do prowadzenia działań prewencji społecznej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zgodnie potwierdzono konieczność dalszego uświadamiania społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pozytywnie odniesiono się do podjętych działań wzbogacających bazę dydaktyczną złotowskiej komendy.

opracował: st. str. Maciej Palacz
zdjęcia: KP PSP w Złotowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl