Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Zdarzenia
2020-01-07

Pożar w Złotowie

            6 stycznia 2019r. przed godziną 05.00 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze w jednym z budynków mieszkalnych w Złotowie przy ul. Aleja Piasta. Na miejsce zdarzenia zadysponowano niezwłocznie zastępy ze złotowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych. Po dojeździe potwierdzono pożar w jednym z pomieszczeń na parterze, podjęto niezwłocznie działania gaśnicze równocześnie przeprowadzając ewakuację trzech osób przy wykorzystaniu drabiny przystawnej z balkonu budynku. Osoby te wcześniej już ewakuowały się na balkon z powodu silnego zadymienia wewnątrz obiektu uniemożliwiającego samodzielne wydostanie się wewnętrzną klatką schodową. W toku prowadzonych działań pożar został ograniczony i ugaszony a w samym zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych.

W działaniach zaangażowane były trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej w tym grupa operacyjna komendanta powiatowego oraz jednostki OSP Blękwit, OSP Święta i OSP Radawnica wsparte patrolem Policji.

Opracował: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl