Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


 1. 2018-09-21 Pożar lasu na Hawajach

  20-09-2018 r. - pożar lasu w miesjcowości Stara Wiśniewka - kierunek Hawaje.

  (...)

  »  Czytaj całość


 2. 2018-09-14 Wypadek Ptusza

  13-09-2018 r. zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu ciężarowego na drodze krajowej nr 11 na wysokości miejscowości Ptusza.

  (...)

  »  Czytaj całość


 3. 2018-09-10 Pożar w Świętej

   straty lokalnego gospodarza

  (...)

  »  Czytaj całość


 4. 2018-08-27 Dachowanie na drodze koło Józefowa

  Tragiczy finał - smierć dwudziestolatka

  (...)

  »  Czytaj całość


 5. 2018-08-21 Wypadek Krajenka

  20-08-2018 r. - kolejne zderzenie pojazdów w Krajence.

  (...)

  »  Czytaj całość


 6. 2018-08-20 Wypadkowy weekend

  20-08-2018 r. - wypadki drogowe- weekend - powiat złotowski

  (...)

  »  Czytaj całość


 7. 2018-08-16 Zderzenie osobówki z jednośladem

  14-08-2018 r. - zderzanie samochodu osobowego z jednośladem przed Krajenką.

  (...)

  »  Czytaj całość


 8. 2018-08-09 Kolejny pożar w czasie prac polowych

  08-08-2018 r. - interewencja w związku z pożarem zboża na pniu i poszycia w lesie.

  (...)

  »  Czytaj całość


 9. 2018-08-03 Zdarzenie z gazem

  03.08.2018 r. - interwencja strażaków w zkresie ulatniającego się gazu z butli w budynku mieszkalnym.

  (...)

  »  Czytaj całość


 10. 2018-08-03 Interwencje burzowe

  02-08-2018 r. - interwencje pogodowe na obszarze powiatu złotowskiego.

  (...)

  »  Czytaj całość


Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl