Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia

Ćwiczenia na obiektach Szpitala Powiatowego

W dniu 26 września 2017r. przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu złotowskiego, pracowników, kadry zarządzającej oraz personelu medycznego Szpitala Powiatowego. Bezpośrednie ćwiczenia przeprowadzone zostały na budynku oddziału ginekologiczno-położniczego i zawierały w sobie konieczność podjęcia działań gaśniczych w związku z pozorowanym pożarem, który wybuchł w obrębie poddasza. Wymagało to przeprowadzenie ewakuacji z w/w oddziału w odniesieniu zarówno do pacjentów jak i personelu medycznego. Do działań ratowniczych skierowano łącznie trzy zastępy ze złotowskiej Komendy PSP a także druhów i druhny z jednostek OSP z Blękwitu, Krajenki i Osówki. Przeprowadzono ewakuację pacjentek z w/w oddziału, w rolę, których wcieliły się uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie a podjęte działania gaśnicze m.in. z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego SH-24, pozwoliły na szybkie ograniczenie i likwidację pożaru.

Całość realizowanych ćwiczeń była bezpośrednio nadzorowana i obserwowana przez Komendanta Powiatowego PSP kpt. Jarosława Kołaka oraz Z-cę Komendanta bryg. Leszka Wójcika a ze strony szpitala powiatowego przez Dyrektor Panią Joanne Harbuzińską-Turek oraz Z-cę Dyrektora Pana Jerzego Janiaka.

Zrealizowane ćwiczenia w wymiarze praktycznym pozwoliły na rzeczywiste sprawdzenie przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności przeprowadzania ewakuacji, przejezdności dróg pożarowych, wydajności zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenia współdziałania pomiędzy kadrą dowódczą PSP a personelem zarządzającym placówką medyczną.

Opracował: mł.kpt. Krzysztof Olczak, str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl