Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator

Od 13 marca 2020 roku wznowiono kampanię informacyjną dotyczącą akcji prewencyjnej STOP POŻAROM TRAW.

Szczegóły kampanii znajdują się na dedykowanej stronie internetowej komendy głównej PSP www.stoppozaromtraw.pl

  STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia

Ćwiczenia na obiektach Szpitala Powiatowego

W dniu 26 września 2017r. przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu złotowskiego, pracowników, kadry zarządzającej oraz personelu medycznego Szpitala Powiatowego. Bezpośrednie ćwiczenia przeprowadzone zostały na budynku oddziału ginekologiczno-położniczego i zawierały w sobie konieczność podjęcia działań gaśniczych w związku z pozorowanym pożarem, który wybuchł w obrębie poddasza. Wymagało to przeprowadzenie ewakuacji z w/w oddziału w odniesieniu zarówno do pacjentów jak i personelu medycznego. Do działań ratowniczych skierowano łącznie trzy zastępy ze złotowskiej Komendy PSP a także druhów i druhny z jednostek OSP z Blękwitu, Krajenki i Osówki. Przeprowadzono ewakuację pacjentek z w/w oddziału, w rolę, których wcieliły się uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie a podjęte działania gaśnicze m.in. z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego SH-24, pozwoliły na szybkie ograniczenie i likwidację pożaru.

Całość realizowanych ćwiczeń była bezpośrednio nadzorowana i obserwowana przez Komendanta Powiatowego PSP kpt. Jarosława Kołaka oraz Z-cę Komendanta bryg. Leszka Wójcika a ze strony szpitala powiatowego przez Dyrektor Panią Joanne Harbuzińską-Turek oraz Z-cę Dyrektora Pana Jerzego Janiaka.

Zrealizowane ćwiczenia w wymiarze praktycznym pozwoliły na rzeczywiste sprawdzenie przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności przeprowadzania ewakuacji, przejezdności dróg pożarowych, wydajności zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenia współdziałania pomiędzy kadrą dowódczą PSP a personelem zarządzającym placówką medyczną.

Opracował: mł.kpt. Krzysztof Olczak, str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl