Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Ćwiczenia
2018-11-23

Ćwiczenia - Centrum logistyczne Jastrowie

22 listopada 2018r. zgodnie z harmonogramem ćwiczeń, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na obiektach magazynowych Centrum Logistycznego DINO w m. Jastrowie. Do realizacji założenia taktycznego zgrupowano pododdział w sile sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych, które miały za zadanie przeprowadzenie działań gaśniczych w związku z pozorowanym pożarem magazynu opakowań. Równolegle w ramach przeprowadzanych ćwiczeń doskonalono organizację łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, prace ratowników sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wymaganą ilości środków gaśniczych zapewniono poprzez zbudowanie bufora wodnego i dostarczenie do niego wody linami zasilającymi z wykorzystaniem przeciwpożarowego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie zakładu. Łącznie w działaniach zaangażowanych było trzydziestu sześciu strażaków z jednostek OSP Jastrowie, OSP Sypniewo, OSP Okonek, OSP Radawnica oraz z Komedy Powiatowej PSP w Złotowie.

 

 Opracowanie kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił/zdjęcia st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl