Strona główna

 

 

  Koronawirus - informator   STOP POŻAROM TRAW   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-05-16

Narady i odprawy w KP PSP Złotów

15 maja 2019r w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie odbyła się odprawa służbowa, której przewodniczył osobiście komendant powiatowy PSP st. kpt. Jarosław Kołak z udziałem kadry kierowniczej wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, dowódców jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz dyżurnych stanowiska kierowania komendanta powiatowego. W trakcie odprawy omówione zostały podstawowe realizowane zagadnienia operacyjne w tym w szczególności zasady dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejna narada, której przewodniczył z-ca komendanta powiatowego PSP bryg. Leszek Wójcik, z udziałem przedstawicieli jednostek OSP włączonych do KSRG, związana była z podziałem środków finansowych przeznaczanych z budżetu państwa w roku 2019 na działalność operacyjną jednostek OSP, w szczególności w zakresie planowania zakupów sprzętu, wyposażenia i remontów części operacyjnych obiektów strażnic.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl