Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


 1. 2018-06-14 Sześć epizodów ćwiczeń PSP i PZZK

  14-06-2018 r. - wielowątkowe ćwiczenia złotowskich strażaków i przedstawicieli stałego dyżuru Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

  (...)

  »  Czytaj całość


 2. 2018-06-11 ZŁOTÓW – prewencja społeczna w placówkach oświatowych.

  08-06-2018 r. - prewencyjnie w placówkach oświatowych

  (...)

  »  Czytaj całość


 3. 2018-06-06 Ogólnopolski Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych

  Prewencyjna ofensywa w trakcie Zlotu Pojazdów

  (...)

  »  Czytaj całość


 4. 2018-06-01 Doskonalenie zawodowe JRG m-c maj

    Cykliczne zajęcia złotowskich strażaków

   

  (...)

  »  Czytaj całość


 5. 2018-05-28 V Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej

  Turniej na piłkarskiej murawie

  (...)

  »  Czytaj całość


 6. 2018-05-24 Druhowie OSP Łąkie z wizytą w przedszkolu

  Przedszkolaki z Łąkie wiedzą co to jest Straż Pożarna

  (...)

  »  Czytaj całość


 7. 2018-05-24 Zespół Inspekcyjny KW PSP na terenie powiatu złotowskiego

  kontrola stanu gotowości na wypadek pożaru lasu.

  (...)

  »  Czytaj całość


 8. 2018-05-21 Strażacy w przedszkolu w Starej Wiśniewce

  Prezentacja strażackiego fachu w połączeniu z prewencją wśród przedszkolaków

  (...)

  »  Czytaj całość


 9. 2018-05-11 Powiatowy Dzień Strażaka w KP PSP Złotów

    Uroczystość strażacka w KP PSP Złotów

   

  (...)

  »  Czytaj całość


 10. 2018-05-08 ZŁOTÓW – STRAŻACKIE UROCZYSTOŚCI W PEŁNI

  08-05-2018 r. - uroczystości i prewencja społeczna miesiąca ochrony przeciwpożarowej powiatu złotowskiego.

  (...)

  »  Czytaj całość


Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl