Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


 1. 2018-09-20 Prewencyjnie po wakacjach

  18.09.2018 r. - prewencyjnie wsród dzieci, które odwiedziły mury złotowskiej strażnicy.

  (...)

  »  Czytaj całość


 2. 2018-09-18 VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

  15-09-2018 r. - VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

   

  (...)

  »  Czytaj całość


 3. 2018-09-13 Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie

  Konkurs z nagrodami dla mieszkańców Złotowa

  (...)

  »  Czytaj całość


 4. 2018-09-18 VI Powiatowe Manewry Medyczne w Zakrzewie

  15-09-2018 r. - powiatowe manewry ratownictwa medycznego

  (...)

  »  Czytaj całość


 5. 2018-09-06 Awanse na wyższe stanowiska służbowe

  wyróżnili się zaangażowaniem

  (...)

  »  Czytaj całość


 6. 2018-09-05 Doskonalenie zawodowe w sierpniu

  realizacja założeń szkoleniowych dla obsady JRG

  (...)

  »  Czytaj całość


 7. 2018-08-30 VI Bieg Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski z udziałem złotowskiego strażaka

  VI Bieg Służb Mundurowych o Mistrzostwo Wielkopolski na dystansie 10 km z udzialem złotowskiego strażaka

  (...)

  »  Czytaj całość


 8. 2018-08-30 Podziękowania za profesjonalizm...

  ...w szkoleniu pracowników Nadleśnictwa Lipka

  (...)

  »  Czytaj całość


 9. 2018-08-09 Nie samym pożarnictwem żyje strażak

  07-08-2018 r. - zawody wędkarskie strażaków powiatu złotowskiego.

  (...)

  »  Czytaj całość


 10. 2018-08-01 Zbiórka rocznicowa Powstania Warszawskiego

  01-08-2018 r. - 74-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

  (...)

  »  Czytaj całość


Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl