Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-08-20

Umowa dla OSP Lotyń

W dniu dzisiejszym w jednostce OSP Lotyń, gmina Okonek miało miejsce wydarzenie związane z wręczeniem przez Panią Martę Kubiak – Posła na Sejm RP umowy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W przekazaniu dokumentu uczestniczył komendant powiatowy st. kpt. Jarosław Kołak, który pogratulował jednostce ziszczenia się długo oczekiwanego fabrycznie nowego pojazdu. Dokument z rąk Pani Poseł odebrał prezes miejscowej jednostki Waldemar Sochacki. W nawiązaniu do przekazanej umowy informujemy, iż realizacja zakupu  jest możliwa dzięki finansowaniu z następujących źródeł: Samorząd Miasta i Gminy Okonek, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i oczywiście swoją cegiełkę dołożyła jeszcze sama jednostka OSP w Lotyniu. Najprawdopodobniej końcówka roku będzie okazją do świętowania i podniesienia zabezpieczenia operacyjnego północnej części powiatu złotowskiego jak i województwa wielkopolskiego.

 

Opracowanie/zdjęcia /zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl