Strona główna

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !   Konkurs - do wygrania czujka dymu lub czujka tlenku węgla   Klauzula informacyjna   Nabór kandydatów do pełnienia służby w KP PSP w Złotowie break


Zdarzenia
2017-11-08

Pożar na terenie byłego lotniska wojskowego

Szóstego listopada 2017 roku w godzinach nocnych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpływa zgłoszenie o pożarze w obrębie jednego z tzw. schronohangarów na terenie byłego lotniska wojskowego w okolicach m. Debrzno Wieś. Na miejsce działań zadysponowano najbliższą jednostkę KSRG OSP Lipka oraz zastępy ze złotowskiej JRG. Przeprowadzone rozpoznanie przez pierwszego KDR potwierdza treść zgłoszenia, na szczęście pożarem objęte były wyłącznie pozostałości słomy w balotach składowane prawdopodobnie wcześniej w obiekcie w związku z przechowywaniem płodów rolnych przez jednego z lokalnych rolników. W krótce pożar został zlokalizowany i ugaszony a uczestniczący w akcji strażacy mogli dodatkowo zapoznać się wstępnie z charakterystyką tego typu budowli. Obiekty które znajdują się na tamtym terenie wraz z pozostałą infrastrukturą techniczno-budowlaną stanowią pozostałości wcześniejszej wojskowej działalności pułku lotniczego.

opracował: mł.kpt. Krzysztof Olczak

foto: OSP Lipka

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl