Strona główna


Aktualności
2019-07-03

Doskonalenie zawodowe JRG - czerwiec

1. Rozpoznania operacyjne  - ratownictwo na obszarach wodnych

W ramach realizowanych rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów i terenów, przeprowadzono rozpoznanie akwenu jeziora zaleskiego w zakresie charakterystyki zbiornika wodnyego, dostepności linii brzegowej oraz wykorzystania i wodowania łodzi ratowniczej. Przećwiczono bezpośrednie działania ratownicze w zakresie podejmowania osób poszkodowanych z powierzchni wody.

 

2. Ratownictwo wysokościowe.

W ramach doskonalenia zawodowego, przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne związane z prowadzeniem działań z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Prowadzono zajęcia przewidziane dla podmiotów KSRG w w szczególności z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego bedącego na wyposażeniu jednostki.

 

3. Prewencja społeczna.

W ramach propagowania zagadnień prewencji społecznej bezpośrednio wsród dzieci
i młodzieży a także miszkańców realizowano zadania związane z  przedstawianim specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej, ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w tym w formie pokazów sprzętu i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej.

4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

Doskonalono wykorzystanie sprzętu bedacego na wyposażeniu przyczepki dekontaminacyjnej w tym m.in. sprawianie kabiny dekontaminacyjnej. Ćwiczono zagadnienia dekontaminacyjne w odniesieniu do ratowników realizujących działania w strefie zagrożenia jak również z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w/w działań wobec do innych osób poszkodowanych wymagających działań dekontaminacji wstępnej.

5. Ratownictwo techniczne

Wykorzystanie pneumatycznego sprzętu ratowniczego w tym zestawu poduszek wysokociśnieniowych w kontekście wykonywania dojścia / dostępu do osób poszkodowanych i przemieszczania / unoszenia m.in. elementów pojazdów samochodowych w tym samochodów ciężarowych.

6. Doskonalenie współdziałania z innymi podmiotami i służbami.

W ramach doskonalenia współdziałania z innymi słuzbami i instytucjami w tym z zespołami zarządzania kryzysowego realizowano praktycznie aczkolwiek szkoleniowo zagadnienia związane z relokacją ludniości z obszaków  zagrorzonych na terenie kraju. Działania prowadzono w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. WIELKOPOLSKA 2019.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o dwa zasadnicze wątki; zwiąnych z rozmieszczeniem ludności relokowanej na obszarze naszego powiatu ludności oraz dystrubucji preparatów jodowych stosowanych na wypadek skarzenia promieniotwórczego.

 

Opracował: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl