Strona główna

 

  LIST PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO.

 

  List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego   "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku"

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-07-03

Doskonalenie zawodowe JRG - czerwiec

1. Rozpoznania operacyjne  - ratownictwo na obszarach wodnych

W ramach realizowanych rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów i terenów, przeprowadzono rozpoznanie akwenu jeziora zaleskiego w zakresie charakterystyki zbiornika wodnyego, dostepności linii brzegowej oraz wykorzystania i wodowania łodzi ratowniczej. Przećwiczono bezpośrednie działania ratownicze w zakresie podejmowania osób poszkodowanych z powierzchni wody.

 

2. Ratownictwo wysokościowe.

W ramach doskonalenia zawodowego, przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne związane z prowadzeniem działań z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Prowadzono zajęcia przewidziane dla podmiotów KSRG w w szczególności z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego bedącego na wyposażeniu jednostki.

 

3. Prewencja społeczna.

W ramach propagowania zagadnień prewencji społecznej bezpośrednio wsród dzieci
i młodzieży a także miszkańców realizowano zadania związane z  przedstawianim specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej, ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w tym w formie pokazów sprzętu i wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej.

4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

Doskonalono wykorzystanie sprzętu bedacego na wyposażeniu przyczepki dekontaminacyjnej w tym m.in. sprawianie kabiny dekontaminacyjnej. Ćwiczono zagadnienia dekontaminacyjne w odniesieniu do ratowników realizujących działania w strefie zagrożenia jak również z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w/w działań wobec do innych osób poszkodowanych wymagających działań dekontaminacji wstępnej.

5. Ratownictwo techniczne

Wykorzystanie pneumatycznego sprzętu ratowniczego w tym zestawu poduszek wysokociśnieniowych w kontekście wykonywania dojścia / dostępu do osób poszkodowanych i przemieszczania / unoszenia m.in. elementów pojazdów samochodowych w tym samochodów ciężarowych.

6. Doskonalenie współdziałania z innymi podmiotami i służbami.

W ramach doskonalenia współdziałania z innymi słuzbami i instytucjami w tym z zespołami zarządzania kryzysowego realizowano praktycznie aczkolwiek szkoleniowo zagadnienia związane z relokacją ludniości z obszaków  zagrorzonych na terenie kraju. Działania prowadzono w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. WIELKOPOLSKA 2019.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o dwa zasadnicze wątki; zwiąnych z rozmieszczeniem ludności relokowanej na obszarze naszego powiatu ludności oraz dystrubucji preparatów jodowych stosowanych na wypadek skarzenia promieniotwórczego.

 

Opracował: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl