Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-07-02

ZŁOTÓW – prewencyjny czerwiec złotowskich strażaków

W ramach cyklicznie realizowanych zadań z zakresu prewencji społecznej strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie w m-cu czerwcu przeprowadzili szereg przedsięwzięć.  Głównym celem prowadzenia działań było podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szerokim zakresie zarówno ochrony przeciwpożarowej jak i w odniesieniu do zbliżającego się okresu wakacyjnego. Skupiono się na omówieniu zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Realizowane pokazy i pogadanki były zarazem możliwością do przedstawienia charakterystyki i pragmatyki służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzętu i wyposażenia będącego na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie.

Powyższe działania w formie pokazów realizowane były m.in. dla grup dzieci z Przedszkola nr 1 w Złotowie, Przedszkola nr 4 w Złotowie, oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Sławianowie, uczniów Szkoły Podstawowej w Lipce oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Pokazy prewencyjne organizowano także podczas festynów organizowanych m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Piotra i Pawła w Złotowie, Radę Sołecką w m. Wersk. Prewencyjne działania realizowano także w odniesieniu do firm i instytucji m.in. w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy gdzie zagadnienia te poruszano podczas pokazów dla pracowników i kadry firmy AMCOR Złotów a także Nadleśnictwa Lipka.

 

 

 

Opracowanie kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił st.asp Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia KP PSP Złotów, OSP powiatu, PZL

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl