Strona główna


Aktualności
2019-03-05

Doskonalenie zawodowe JRG - luty

1. Rozpoznania operacyjne.

W ramach realizacji zadań doskonalenia zawodowego w tym rozponawania przez zmiany służbowej jednostki ratowniczo-gaśniczej i kadrę dwoódczą KP PSP charakterystycznych obiektów i terenów na terenie chronionym, przeprowadzono rozpoznania kompleksu leśnego leśnictwa Wierzchołek. Szczególnie skupiono się na elementach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w tym stanu techniczgo i oznakowania dojazdów pożarowych, punktów czerpania wody oraz możliwości poruszania się pojazdów pożarniczych w obszarze leśnym. Przeprowadzono także rozpoznanie operacyjne obiektu pływalni Laguna Złotów, gdzie zapoznano się ze specyfiką obiektu, jego funkcjonowaniem, zasadami przeprowadzenia ewakuacji oraz możliwościami realziacji działań ratowniczych.

2. Ćwiczenia na obiektach.

W ramach przygotowania strażaków zmian służbowych oraz kadry dowódczej do realizacji działań ratowniczych a także doskonalenia współdziałania z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, w ramach cyklicznie prowadzonych ćwiczeń na charakterystycznych obiektach i zakładach na własnym terenie chronionym, przeprowadzono ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na obiektach technologicznych zakładu Krasoń Rozsady w m. Święta. Realizowano tam doskonalenie m.in. organizacji zasad łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym a także prowadzenia działań gaśniczych w oparciu o  zbiornik wodny zlokalizowany na terenie zakładu. Ćwiczenia przeprowadzono także na obiekcie administracyjnym Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Złotowie gdzie doskonalono zasady i sposoby przeprowadzania ewakuacji oraz działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

3. Ratownictwo medyczne

W ramach doskonalenia wdrażania procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy pod nadzorem Powiatowego Koordunatora Ratownictwa Medycznego wspólnie z druhami z jednostek OSP doskonalili umięjetności w zakrese praktycznego wykorzystania defibrylatorów automatycznych w sytuacji wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Umiejętności te mają kluczowe znaczenie biorąc pod uwage fakt że ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej wielokrotnie wspieraja Państwowe Ratownictwo Medyczne w działaniach. Na wyposażeniu Straży Pożarnej na terenie powiatu złotowskiego są już 22 autoamtyczne defibrylatory AED.

4. Prewencja społeczna.

W ramach realizowanych zadań prewencji społecznej między innymi ogólnpolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Czujka na Straży Twojego bezpieczeństwa”, przeprowadzono szereg prezentacji, pogadanek i wykładów w tym dla młodzieży przebywającej w okresie ferii zimowych na terenie powiatu oraz uczniów lokalnych szkół a także podczas wspólnych inicjatywa realizowanych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl