Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2020-01-30

Przekazanie sprzętu dla PSP i OSP

30 stycznia 2020r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu pożarniczego wcześniej wykorzystywanego w ramach zabezpieczenia obszarów leśnych przez służby Nadleśnictwa Okonek. Sprzęt trafił do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku. W przekazaniu uczestniczyli osobiście komendant powiatowy PSP st.kpt. Jarosław Kołak, nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek Pan Ryszard Standio oraz dowódca i z-ca dowódcy JRG. Złotowscy strażacy wzmocnili swój potencjał o motopompę pływającą a do jednostki OSP trafił wysokociśnieniowy agregat gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 400 litrów co pozwoli w szczególności strażakom z Wielkiego Buczka na poszerzenie możliwości prowadzenia bezpośrednich działań gaśniczych. Jednostka ta obecnie posiada już na swoim wyposażeniu m.in. szybkorozstawialny przenośny zbiornik wodny o pojemności 13m3, ponad 400 metrów węży pożarniczych wraz z motopompą o wydajności 1600 l/min co stanowi istotny potencjał w zakresie m.in. możliwości dostarczania wody podczas akcji gaśniczych. Ukompletowanie wyposażenia wpisuje się w realizowaną na terenie powiatu koncepcję organizacji zaopatrzenia wodnego w szczególności przez jednostki OSP posiadające na swoim wyposażeniu lekkie samochody gaśnicze.

Wspólne realizowane na przestrzeni minionych lat jak i obecnie działania administracji Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej z ochotniczymi strażami pożarnymi powodują, że poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów na terenie powiatu z każdym rokiem wzrasta, co jest tym ważniejsze, że kompleksy leśne stanowią blisko połowę powierzchni trzeciego, co do wielkości powiatu w Wielkopolsce.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił/zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl