Strona główna


Aktualności
2020-01-30

Przekazanie sprzętu dla PSP i OSP

30 stycznia 2020r. w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu pożarniczego wcześniej wykorzystywanego w ramach zabezpieczenia obszarów leśnych przez służby Nadleśnictwa Okonek. Sprzęt trafił do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku. W przekazaniu uczestniczyli osobiście komendant powiatowy PSP st.kpt. Jarosław Kołak, nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek Pan Ryszard Standio oraz dowódca i z-ca dowódcy JRG. Złotowscy strażacy wzmocnili swój potencjał o motopompę pływającą a do jednostki OSP trafił wysokociśnieniowy agregat gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 400 litrów co pozwoli w szczególności strażakom z Wielkiego Buczka na poszerzenie możliwości prowadzenia bezpośrednich działań gaśniczych. Jednostka ta obecnie posiada już na swoim wyposażeniu m.in. szybkorozstawialny przenośny zbiornik wodny o pojemności 13m3, ponad 400 metrów węży pożarniczych wraz z motopompą o wydajności 1600 l/min co stanowi istotny potencjał w zakresie m.in. możliwości dostarczania wody podczas akcji gaśniczych. Ukompletowanie wyposażenia wpisuje się w realizowaną na terenie powiatu koncepcję organizacji zaopatrzenia wodnego w szczególności przez jednostki OSP posiadające na swoim wyposażeniu lekkie samochody gaśnicze.

Wspólne realizowane na przestrzeni minionych lat jak i obecnie działania administracji Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej z ochotniczymi strażami pożarnymi powodują, że poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów na terenie powiatu z każdym rokiem wzrasta, co jest tym ważniejsze, że kompleksy leśne stanowią blisko połowę powierzchni trzeciego, co do wielkości powiatu w Wielkopolsce.

 

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił/zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl