Strona główna


Prewencja
2011-02-16

Wypalanie traw

W związku z licznymi interwencjami, powstawaniu wielu pożarów na łąkach, pastwiskach, terenach nie użytkowanych, zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu złotowskiego o zaniechanie wypalania suchych traw  i pozostałości roślinnych.

Powstawanie tych pożarów powoduje konieczność interwencji dużej ilości sił i środków straży pożarnej jak i również powoduje bezpowrotne niszczenie środowiska. Sprzyjająca aura pogodowa w okresie wiosennym powoduje, iż w bardzo krótkim czasie wysycha wierzchnia warstwa gleby.

Lekkomyślność oraz brak wyobraźni obywateli o możliwych skutkach związanych z wypalaniem pozostałości roślinnych powoduje, iż  jednostki straży pożarnej nagminnie wyjeżdżają do pożarów. Każdy z tych pożarów powoduje nieoszacowane zniszczenia w środowisku naturalnym, życia biologicznego na obszarach wypalonych  i straty materialne. Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy administracyjne, jedynie świadomość ludzi o bezsensowności wypalania może doprowadzić do zmniejszenia tego zjawiska.

 

Nie wypalaj trawy

 

  • wypalanie na pewno stwarza zagrożenie pożarowe dla budynków, lasów,
  • wypalanie na pewno nie użyźni gleby,
  • warstwa próchnicza po spaleniu trawy zostaje odkryta i szybko wypłukana przez deszcz,
  • wypalanie rowów, skarp stwarza zagrożenie dla potencjalnych użytkowników dróg publicznych,
  • wypalanie powoduje degradację środowiska naturalnego (niszczy życie biologiczne na głębokości do 10 cm),
  • wyjątkowo, rozpalanie ognisk oraz wypalanie pozostałości roślinnych na  polach poprzedzone musi być zgodą właściciela, gospodarza terenu (wójt, burmistrz) z zastrzeżeniem zachowania odległości 100 metrów od lasów, budynków, stert i stogów oraz przy zapewnieniu stałego nadzoru miejsca wypalania.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl