Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2019-09-30

Projekt "Firefighters Plus"

Informujemy iż uruchomiona została bezpłatna i ogólnodostępna platforma e-learningowa z obszaru prewencji i integracji społecznej „FirefightersPlus”. Jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie szkoleniowe w Polsce zrealizowane przez Państwową Straż Pożarną. Platforma jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką strażaków PSP i OSP w Polsce, nauczycieli i uczniów z klas mundurowych, a także dla osób zajmujących się działalnością społeczną. Celem platformy jest m.in. pokazanie co straż pożarna może zrobić dla lokalnych społeczności poza działaniami ratowniczymi, poszerzenie wiedzy z zakresu problemów społecznych oraz roli, jaką straż pożarna może pełnić w ich rozwiązywaniu.

Platforma składa się z trzech głównych modółów:

- Zainspiruj się: zawierający filmy z akcji prewencji i integracji społecznej zrealizowane przez strażaków z różnych krajów Unii Europejskiej,  

- Kurs e-learningowy: obejmujący wprowadzenie i 3 części:

- Przybornik: zawierający 8 przydatnych narzędzi edukacyjnych do szybkiego zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji działań w obszarze prewencji i integracji społecznej.

Platforma e-learningowa „Firefighters Plus” to efekt międzynarodowego projektu zrealizowanego przez straże pożarne z Danii, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii i Hiszpanii oraz z dwoma organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem na Rzecz Różnorodności Wielokulturowej z Rumunii i ze Stowarzyszeniem WIOSNA z Polski.

Mamy nadzieję, że platforma e-learningowa „FirefightersPlus” spotka się z Państwa zainteresowaniem, będzie interesującą propozycją w rozwoju wiedzy i doskonaleniu umiejętności z prewencji i integracji społecznej oraz realizacji działań edukacyjnych skierowanych do lokalnych społeczności. Zapraszamy do zapoznania się z ideą oraz formami korzystania z platformy na stronie www. firefightersplus.pl.

 

Na podstawie materiałów "FirefightersPlus" zamieścił: st.str Piotr Żurek

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl