Strona główna

 

Od 01.10.2020 r. aktualna witryna KP PSP w Złotowie będzie dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-zlotow

  Zmiana adresu strony internetowej KP PSP w Złotowie   Zmiana numerów telefonów do KP PSP w Złotowie   Koronawirus - informator   Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


Aktualności
2018-10-12

Ewakuacja w placówkach oświatowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzający szkołami i przedszkolami, w których naukę rozpoczęło ponad 50 nowych wychowanków są zobowiązani do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych mających na celu sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia nauki. Na Dyrektorach dodatkowo ciąży obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego terenowo Komendanta Powiatowego PSP przynajmniej na 7 dni przed zaplanowanymi ćwiczeniami. Niemniej jednak, pozostałe placówki oświatowe jak i inne obiekty użyteczności publicznej i produkcyjno-magazynowe o liczbie stałych użytkowników większej niż 50, wspomniane ćwiczenia powinny przeprowadzać co 2 lata, potwierdzając wykonanie tego obowiązku protokołem.

Zgodnie z powyższym, od miesiąca września funkcjonariusze KP PSP w Złotowie uczestniczą w ćwiczeniach ewakuacyjnych, podczas których sprawdzane są m. in. reakcja użytkowników na spostrzeżone zagrożenie, sposób alarmowania przełożonych i służb ratowniczych, drożność dróg ewakuacyjnych, postępowanie pracowników według zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sposób ewakuowania wychowanków, zabezpieczenia pomieszczeń czy też współpracę ze służbami ratowniczymi.

Wizyty strażaków są również okazją do przedstawienia uczestnikom obecnie prowadzonych kampanii prewencyjnych. Podczas prelekcji i pokazów omawiano spostrzeżenia i wnioski w związku z przeprowadzanymi ćwiczeniami, przedstawiano najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem w domu, szkole i innych obiektach użyteczności publicznej. Szczególną uwagę zwracano na prawidłowe alarmowanie służb ratowniczych, prawidłową eksploatację urządzeń grzewczych, instalacji użytkowych, zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz niedocenianej roli czujek czadu i dymu.  Uczestnikom wręczano ulotki informacyjne oraz zachęcano do wzięcia udziału w konkursie złotowskich strażaków „Obudź bezpieczeństwo – Uratuj Życie”, w której za okazanie protokołu z przeglądu kominowego można wygrać czujkę.

Więcej informacji o konkursie: Konkurs - do wygrania czujka dymu lub czujka tlenku węgla

Opracował: st. str. Maciej Palacz
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl