Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break


  1. 2018-11-23 Lipka - pożar budynku mieszklanego

   22-11-2018 r. - kolejny pożar budynku mieszkalnego powiązany z sezonem grzewczym.

   (...)

   »  Czytaj całość  2. 2018-11-23 Ćwiczenia - Centrum logistyczne Jastrowie

   22-11-2018 r. - wieczorne ćwiczenia praktyczne na obiektach centrum logistycznego w Jastrowiu.

   (...)

   »  Czytaj całość  3. 2018-11-21 Międzybłoie - pożar budynku mieszkalnego

   20-11-2018 r. - pożar budynku mieszkalnego w Międzybłociu, Gmina Złotów

   (...)

   »  Czytaj całość  4. 2018-11-20 Pożar w kościele

   18-11-2018 r. - pożar kotłowni w kościele św. Anny w Krajence.

   (...)

   »  Czytaj całość  5. 2018-11-13 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

   11.11.2018 r. Narodowe Święto Niepodległości

   (...)

   »  Czytaj całość  6. 2018-11-13 Szkolenia druhów z terenu powiatu

   Kolejni druhowie OSP uzyskali uprawnienia KPP

   (...)

   »  Czytaj całość  7. 2018-11-10 Cykliczne utrwalanie zasad pierwszej pomocy w Świętej

    09.11.2018 r. Prelekcje prewencyjne wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Świętej

   (...)

   »  Czytaj całość  8. 2018-11-09 Prewencyjne wśród pracowników Nadleśnictwa

   11.08.2018 Warsztaty prewencyjne z zakresu pierwszej pomocy w Nadleśnictwie Jastrowie

   (...)

   »  Czytaj całość  9. 2018-11-09 Ćwiczenia na obiekcie magazynowym w Blękwicie

    09.11.2018 r. Ćwiczenia na obiekcie magazynowym w Blękwicie

   (...)

   »  Czytaj całość  10. 2018-11-05 Doskonalenie zawodowe JRG – październik 2018

   Doskonalenie zawodowe JRG – październik 2018

   Złotów – doskonalenie zawodowe JRG – październik 2018

   1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwo wysokościowe

   Doskonalono sprawianie drabin pożarniczych, zasady bhs podczas sprawiania, parametry techniczno-użytkowe sprzętu, budowę stanowisk na wysokości ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia ratowników.

   Foto: folder listopad,   ćwiczenia zm. 1

   2. Ćwiczenia na obiektach – rozpoznania operacyjne

   W ramach przygotowania strażaków zmian służbowych oraz kadry dowódczej do realizacji działań ratowniczych, w ramach cyklicznie prowadzonych rozpoznań operacyjnych charakterystycznych obiektów i zakładów na własnym terenie chronionym, przeprowadzono rozpoznanie obiektów sakralnych parafii rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła  w Złotowie oraz zrealizowano ćwiczenia zgrywające z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na akwenie jeziora Zaleskiego oraz wspólnie ze służbami Pogotowia Gazowego na obiekcie stacji redukcyjno-pomiarowej gazociągu wysokiego ciśnienia.

   Foto: folder październik ,   3.10 , 10.10

   3. Organizacja działan ratowniczo-gaśniczych.

   Strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej doskonalili działania gaśnicze w tym w zakresie podawania prądów wody i piany z wykorzystaniem posiadanej armaturu wodno-pianowej w tym przenośnych działek wodno-pianowych a także bezpośrednio obsługe autopomp zamontowanych na pojazdach GBA i GCBA.

   Foto: folder październik ,  31.10

   4. Inne – Prewencja społeczna

   W ramach współpracy z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami nadzorowano ćwiczenia ewakuacyjne oraz przeprowadzono działania prewencyjne w zakresie bezpiecznych zachowań w związku z trwającym okresem grzewczym w tym w szczególności w zakresie zagrożeń ze strony tlenku węgla w ramach akcji pn. „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”.

   Foto: folder październik, 8,8,19

   5. Ratownictwo medyczne

   W ramach doskonalenia zawodowego, uwzgledniając stale rosnącą ilość odnotowywanych izolowanych działań medycznych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej na terenie powiatu, strażacy aktywnie włączyli się w realizowaną na terenie powiatu akcję związaną z biciem rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej  w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

   Foto: folder październik , 16.10

   opracował: kpt. Krzysztof Olczak

   (...)

   »  Czytaj całość  Strona   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

  ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
  tel. +48 67 222 33 40
  fax: +48 67 222 33 46
  E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl