Strona główna


Aktualności
2017-11-09

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE !!!

"Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień"

Pragniemy pionformować, że Senacki Zespół Strażaków ogłosił konkurs skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

wyznaczony termin do 10 października jest terminem umownym.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 20.11.2017 natomiast termin nadsyłania prac to 10.03.2017

Przedmiotem konkursu, w zależności od grupy wiekowej, będą prace plastyczne lub audiowizualne pod hasłem:

- „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych),
- komiksy pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” (dla uczniów gimnazjum)
- prace audiowizualne pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Konkurs trwa w roku szkolnym 2017/2018. Podczas finału konkursu w Senacie w maju 2018 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje o konkursie a także regulamin udziału w konkursie znajdują się w niniejszym załączniku oraz  na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

http://senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/informacja-o-konkursie-bezpieczenstwo-pozarowe-na-co-dzien/

UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane w regulaminie miejsca odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń. Punkty przyjmowania zgłoszeń (tj. formularzy wypełnionych przez szkoły chcące wziąć udział w konkursie) wyznaczone zostały, dla województwa wielkopolskiego, w niżej podanych biurach senatorskich w Pile i Koninie:

  • Senator Mieczysław Augustyn – Biuro Senatorskie Mieczysława Augustyna ul. Śródmiejska 20/1, 64-920 Piła tel. 67 350 96 26, fax 67 350 96 36 e-mail: biuro@mieczyslawaugustyn.pl
  • Senator Margareta Budner – Biuro Senatorskie Margarety Budner ul. Kramowa 1, 62-500 Konin tel. 63 240 63 93 e-mail: margareta.budner@gmail.com

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl