Strona główna

  Złotów/Zakrzewo kolejny zlot pojazdów break


Aktualności
2017-05-12

„Kręci mnie bezpieczeństwo” wśród przedszkolaków

W ramach realizowanej kampanii prewencji społecznej  „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w dniach 27 kwietnia i 12 maja na terenie KP PSP Złotów przebywały dzieci z Publicznego przedszkola nr 3 w Złotowie oraz ze świetlicy socjoterapeutycznej w m. Górzna. Strażacy zapoznali dzieci z tokiem pełnienia służby przez strażaka w podziale bojowym, z jego obowiązkami, uzbrojeniem osobistym i umundurowaniem. Przekazano podstawowe zasady zachowania w czasie zagrożeń o charakterze pożarowym oraz w przypadku innych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w palcówkach oświatowo-dydaktycznych. W dalszej części działań dokonano prezentacji samochodów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu ratowniczego. Kulminacją pobytu w jednostce były ćwiczenia strażaków na placu JRG, podczas których pokazano rozwinięcie bojowe z wykorzystaniem samochodu GBA. Łącznie w tych dniach odwiedziło nas 39 dzieci a przedstawione zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i zrodziły zarazem szereg dodatkowych pytań, co przyczyniło się z pewnością do podniesienia poziomu wiedzy i bezpieczeństwa najmłodszych.

PJ,KO/MP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl